Przetwarzanie obrazów
Odnośnik do zadań laboratoryjnych

Dodatki
Applet 1 - Filtracja w dziedzinie czasu

Applet 2 - Filtracja w dziedzinie częstotliwości

Program RetroSynth wer. 1.0