Projekty

Poniżej znajduje się lista projektów i bibliotek nad którymi pracuję obecnie bądź nad którymi pracowałem w przeszłości.

 • Skye: A programming language bridging theory and practice for scientific data curation (strona domowa projektu)
 • Glasgow Haskell Compiler (strona domowa projektu)
  W latach 2013-2015 pracowałem nad rozwojem kompilatora GHC.
  • Wspólnie z Simonem Peytonem Jonesm i Richardem Eisenbergiem dodałem do kompilatora GHC różnowartościowe rodziny typów. Wyniki pracy zostały opisane w artykule Injective Type Families for Haskell.
  • Zaimplementowałem wiele poprawek w mechanizmie meta-programowania Template Haskell.
  • Zaimplementowałem zestaw nowych PrimOpów do porównywania typów wbudowanych, dzięki czemu możliwe jest pisanie w GHC algorytmów bez rozgałęzień. Szczegółowy opis problemu i implementacji znajduje się na wiki GHC.
  • Pracowałem nad usprawnieniem optymalizacji Cmm wykonywanych przed generacją kodu maszynowego.
 • singletons (github, hackage)
  Razem z Richardem Eisenbergiem opracowałem w języku Haskell metodę konwersji funkcji z poziomu wyrażeń na poziom typów. Nasze rozwiązanie zostało zaimplementowane w bibliotece singletons.
 • dep-typed-wbl-heaps (bitbucket: Agda, Haskell)
  Zweryfikowana implementacja sterty ciążącej w lewo (ang. weight biased leftist heap) w językach Agda i Haskell. Projekt ma charakter tutoriala skierowanego do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu weryfikacji kodu przy użyciu typów zależnych.
 • haskell-testing-stub (bitbucket)
  Projekt demonstrujący organizację testów i benchmarków w bibliotece napisanej w Haskellu.
 • tasty-program (bitbucket, hackage)
  Biblioteka rozszerzająca możliwości frameworka testującego tasty. Umożliwia testowanie czy uruchomienie programu z podanymi parametrami przebiegło poprawnie.
 • tasty-hunit-adapter (bitbucket, hackage)
  Biblioteka rozszerzająca możliwości frameworka testującego tasty. Umożliwia zaimportowanie istniejących testów HUnit.
pl/research/projects.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/15 18:20 przez Jan Stolarek