Tematyka aktualnych badań naukowych

 • Programowanie funkcyjne
  Interesuję się funkcyjnymi językami programowania, zarówno od strony podstaw teoretycznych jak i ich praktycznej implementacji. W szczególności interesują mnie systemy typów oraz metody formalnej weryfikacji. Językiem będącym w centrum moich zainteresowań jest Haskell, ale znam również język Coq, a w przeszłości miałem styczność ze Scheme, Agdą, Idris, Erlangiem, Scalą i Prologiem.
 • Budowa kompilatorów
  Moja praca w tym temacie jest ściśle powiązana z zainteresowaniem językami funkcyjnymi. W przeszłości uczestniczyłem w rozwoju kompilatora GHC (Glasgow Haskell Compiler), a obecnie pracuję nad kompilatorem języka Links.

Tematyka wcześniejszych badań naukowych

 • Dyskretne przekształcenie falkowe
  Stanowiło tematykę moich badań prowadzonych w ramach doktoratu. W rozprawie doktorskiej podjąłem problem syntezy funkcji bazowych dyskretnego przekształcenia falkowego. Opracowałem metodę syntezy falek bazującą na ocenie przetworzonego sygnału. Do syntezy falek wykorzystałem algorytmy ewolucyjne. Moje wcześniejsze badania obejmowały zastosowanie w tym celu sztucznych sieci neuronowych.
 • Osadzanie cyfrowych znaków wodnych
  W ramach mojej pracy doktorskiej wykorzystałem opracowaną metodę syntezy falek do poprawy osadzania cyfrowych znaków wodnych w dziedzinie dyskretnego przekształcenia falkowego.
 • Przetwarzanie obrazów
  W trakcie prac nad doktoratem prowadziłem również badania nad metodami oceny jakości obrazu oraz algorytmami kompresji obrazu opartymi o transformatę falkową.
 • Biometria
  W ramach mojej pracy magisterskiej stworzyłem system automatycznego rozpoznawania odcisków palców. Był to temat mojej pierwszej publikacji naukowej.

Inne zainteresowania naukowe

Od zawsze interesowało mnie tworzenie dobrego oprogramowania, gdzie ”dobre” rozumiem jako 1) zachowujące się poprawnie po uruchomieniu, oraz 2) posiadające wysokiej jakości kod źródłowy. Różne metody formalnej weryfikacji zdają się być odpowiedzią na pierwszy problem i stanowią obszar moich bieżących badań naukowych. Ale nadal zastanawia mnie kwestia wytwarzania kodu wysokiej jakości. W związku z tym interesuję się szeroko rozumianą inżynierią oprogramowania, czyli całą wiedzą techniczną mówiącą nam jak tworzyć kod który jest łatwy do zrozumienia i utrzymania, modularny oraz możliwy do ponownego wykorzystania. Programowanie interesuje mnie również jako forma aktywności społecznej prowadząca do wytworzenia oprogramowania. Czuję, że mamy jeszcze wiele do nauczenia w tej kwestii. Patrzę z sympatią na metodyki zwinne. Postrzegam je jako krok do przodu w procesie przemysłowego tworzenia kodu.

pl/research/topics.txt · ostatnio zmienione: 2016/09/16 10:05 przez Jan Stolarek