TREŚĆ

Zakładanie kont w systemie Solaris

Osoby, którym prowadzący zalecili założenie konta na komputerze w sali 432 mogą je uzyskać po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Należy zalogować się na działające konto na serwerze stud.ics.p.lodz.pl
 2. Następnie należy wygenerować klucz SSH (patrz: man ssh-keygen).
  Wskazane jest stworzenie klucza typu RSA (parametr: -t rsa) oraz zahasłowanie tworzonego klucza, np. takim samym hasłem jak używane przy logowaniu na serwer studencki.
 3. Proszę pamiętać, że program ssh szuka tak wygenerowanych kluczy w podkatalogu ~/.ssh. Dlatego warto zaakceptować domyślne położenie klucza SSH (np. ~/.ssh/id_rsa i ~/.ssh/id_rsa.pub), pamiętać o utworzeniu odpowiednich łącz symbolicznych lub przenieść pliki kluczy w odpowiednie miejsca.
  (katalog ~/.ssh powinien mieć uprawnienia 700, inaczej ssh nie używa kluczy z "niebezpiecznego" położenia)
 4. Część publiczną klucza proszę przesłać drogą elektroniczną na adres wiktorw@ics.p.lodz.pl, np. w postaci załącznika.
 5. W przesyłanej wiadomości należy się podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać numer indeksu.
 6. List z kluczem publicznym oraz informacjami o użytkowniku musi być wysłany z serwera stud.ics.p.lodz.pl

Uwagi:

 • Części prywatnej klucza oczywiście NIE NALEŻY NIKOMU UDOSTĘPNIAĆ!
 • Tylko i wyłącznie spełnienie wszystkich powyższych warunków pozwala na uzyskanie konta w sali 432.

Valid HTML 4.01!